March 4, 2021

ጉባዔው በሁለት ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ

ጉባዔው በሁለት ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ የካቲት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ 20 ጉዳዮች ላይ በመወያየት 18 […]
February 17, 2021

ጉባዔው በአንድ ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ

ጉባዔው በአንድ ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ   የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ የካቲት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ ሀያ ስድስት ጉዳዮች ላይ […]
February 1, 2021

ጉባዔው በአንድ ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ

ጉባዔው በአንድ ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ   የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጥር 19 ቀን 2013 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ ሶስት ጉዳዮች ላይ በስፋት […]
February 1, 2021

የሕገ መንግሥት አተረጓጎምና የውሳኔ አፈፃፀም ችግሮችን ለመፍታት ሁሉም አካል የራሱን ሀላፊነት መወጣት እንዳለበት ተጠቆመ

የሕገ መንግሥት አተረጓጎምና የውሳኔ አፈፃፀም ችግሮችን ለመፍታት ሁሉም አካል የራሱን ሀላፊነት መወጣት እንዳለበት ተጠቆመ በሕገ መንግሥት አተረጓጎምና የውሳኔ አፈፃፀም ችግሮች እንዲሁም መፍትሄዎቻቸው ላይ የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት […]
December 5, 2020

የጉባዔው ጽ/ቤት አመራርና ሠራተኞች የፀረ ሙስና ቀንን አከበሩ

የጉባዔው ጽ/ቤት አመራርና ሠራተኞች የፀረ ሙስና ቀንን አከበሩ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጽ/ቤት አመራርና ሠራተኞች የፀረ ሙስና ቀንን ዛሬ ህዳር 25/2013 የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይቶችን በማድረግ […]
November 27, 2020

ጉባዔው በአንድ ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ

ጉባዔው በአንድ ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ   የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ዛሬ ህዳር 17/2013 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ ሰላሳ አምስት ጉዳዮችን በማጣራት ሰለላሳ […]
November 11, 2020

የሀዘን መግለጫ:-በሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባልነት ለረዥም ጊዜ በትጋት እያገለግሉ የነበሩት ክቡር አቶ ክፍለፅዮን ማሞ ባደረባቸው ድንገተኛ ህመም በዛሬው እለት ከዚህ አለም በሞት…

የሀዘን መግለጫ በሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ አባልነት ለረዥም ጊዜ በትጋት እያገለግሉ የነበሩት ክቡር አቶ ክፍለፅዮን ማሞ ባደረባቸው ድንገተኛ ህመም በዛሬው እለት ከዚህ አለም በሞት በሞት […]
October 22, 2020

ጉባዔው በሦስት ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ

ጉባዔው በሦስት ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች ላይ የውሳኔ ሀሳብ አሳለፈ   የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ጥቅምት 11/2013 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባው ሠላሳ ሰባት የባለ ጉዳይ አቤቱታዎችን […]
October 9, 2020

ሕገ መንግሥቱን በትርጉም ማዳበር ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለማዳበር እንደሚረዳ ተገለፀ

ሕገ መንግሥቱን በትርጉም ማዳበር ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለማዳበር እንደሚረዳ ተገለፀ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ በ2012 በጀት ዓመት በጉባዔው ታሪክ የተለየ የሚባልና  ሕገ መንግሥቱን […]