የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስከ መስከረም 2016 ዓ.ም ለፌዴሬሽን ም/ቤት የውሳኔ ሀሳብ ያቀረበባቸው ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችና ያሉበት ደረጃ

https://www.cci.gov.et/wp-content/uploads/2023/10/የተሻሻለ-ሰንጠረዥ-Meskerem-2016-pdf.pdf

.