ጉባዔው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርንና የምርጫ ቦርድን አስተያየት አደመጠ
May 22, 2020
Amicus Curiae, በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በሚመለከት የሕገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጥበት ለሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጥያቄ ቀርቧል፡፡በዚህም ጉባኤው የሚመለከታቸው ባለሙያዎች ሀሳብ እንዲያቀርቡ ባስተላለፈው ጥሪ መሰረት ለጉባኤው የቀረቡ ሀሳቦች / Amicus Curiae/
June 9, 2020

ጉባኤው ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ ሰጠ

ጉባኤው ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ ሰጠ
———————————-
የኢፌዴሪ የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ከኢፌዴሪ የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ከኮቪድ 19 ጋር ተያይዞ ምርጫን በወቅቱ ማካሄድ ባለመቻሉ እንዲሁም የም/ቤቶቹንና እና የአስፈፃሚ አካላትን የስራ ዘመን አስመልክቶ የቀረበለትን የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ግንቦት 21 ቀን 2012 ዓ.ም ምላሽ ሰጠ ።
ጉባኤው ከም/ቤቱ ጥያቄው ከቀረበለት ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን ከተለያዩ አቅጣጫዎች አንፃር የመረመረ ሲሆን ውሳኔ ወይም የውሳኔ ሀሳብ ከመስጠቱ በፊት በአዋጅ ቁጥር 798/2005 አንቀፅ 9 መሰረት በሕገ መንግስት የትምህርት ዘርፍ የተሰማሩና ልምዱ ያላቸውን ባለሙያዎች፣ ሕገ መንግስቱን በማርቀቅ ሂደት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ተሳትፎ ያላቸውን ግለሰቦች፣ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸውን ተቋማት፡ የኢፌዴሪ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና የኢትጵያ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድን ሀሳብ ለሕብረተሰቡ ግልፅ በሆነ መንገድ በተለያዩ ሚዲያዎች በቀጥታ የቴሌቭዥን ስርጭት በማስተላለፍ በጉባኤውም ሆነ በሀገሪቱ ደረጃ የመጀመሪያ የሆነውን የመስማት ሂደት (hearing) አከናውኗል፡፡
ከመስማት ሂደቱ ጎን ለጎን ጉባኤው ባደረገው ጥሪ መሰረት በፅሁፍ የቀረቡ በርካታ ሀሳቦችን ተመልክቷል፡፡ በተጨማሪም ሀሳብ ለማጎልበት የሚረዱ ጥናቶችን በጉባኤው ፅ/ቤት ባለሙያዎች ያስጠና ሲሆን እነዚህን መሰረት አድርጎ ጉባኤው ባስቀመጣቸው ዋና ዋና ጭብጦች ላይ ለሁለት ሳምንታት ያህል ተከታታይና ጥልቅ የሆነ ውይይት አድርጎ ምላሽ በማዘጋጀት የውሳኔ ሀሳቡን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቧል፡፡
ጉባኤው በምላሹ ላይ ሕገ መንግስቱን መሰረት በማድረግ የፍ/ቤት ክርክርን አስታከው የመጡ ሕገ መንግስታዊ ሂደቶችን ብቻ ሳይሆን ሕገ መንግስታዊ የትርጉም ስርአትን ሊያሰፉ የሚችሉ አንኳር ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትንተናና ብይን በመስጠት ጉባኤውም ሆነ የፌዴሬሽን ም/ቤት በሕገ መንግስቱ የተጣለባቸውን የሕገ መንግስት ትርጉም የማሳደግ ሀላፊነትንም ከግምት ውስጥ አስገብቷል፡፡
ጉዳዩ ለጉባኤው ቀርቦ ፊት ለፊትም ይሁን በፅሁፍ የባለሙያዎችን አስተያየት ለመሰብሰብ በመወሰን ጥሪ ካቀረበበት ቀን ጀምሮ በተለያየ መንገድ ፈጣን ምላሽ በመስጠት ሙያዊ ግዴታችሁን ለተወጣችሁ በሙሉ ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለን፡፡