የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

አላማ

የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር የአሰራር ስርአት በመዘርጋት፣  ስራዎችን በመምራት፣ በማስተባበርና በህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎች ላይ የሚሰጠዉን ዉሳኔዎች ተከታትሎ በማስፈጸም የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር ስራዎችን ውጤታማነት ማረጋገጥ ነው፡፡

 

ወሰን ·         የጉዳዮች ፍሰት አሠራርን የተመለከቱ  መመሪያዎችን ከማዘጋጀት እስከ ትግበራ  ድረስ ያለውን ሂደት ያካትታል
የሚጠበቁ ውጤቶች ·         የተፈጠረ  የአሠራር ግልጸኝነት

·         በመመሪያ የተደገፈ አሠራር

እርምጃው የሚያሳካቸው ግቦች ·         የተገልጋይ ዕርካታን ማሳደግ

·         የጉዳዮች ፍሰት አሠራር ስርዓትን ማሻሻል

·         የጥናትና ምርምር አሠራርን ማሳደግ

·         የመረጃ አጠቃቀምና አያያዝ ሥርዓትን ማሻሻል

 

የሚከናወኑ ዋና ዋና  ተግባራት ·         የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር ሶፍትዌር

·         የአቤቱታ አቀራረብ መመሪያ ጥናትና ዝግጅት

·         የሪከርድና ማኅደር አደረጃጀት

ፈጻሚ አካላት የጉዳዮች ፍሰት ዳይሬክቶሬት

 

 

 

የጉዳዮች ፍሰትዳይሬክቶሬት ተግባርና ኃላፊነት (የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች)

  • ለሕገ መንግስት ትርጉም ለማቅረብ መረጃ ለሚፈልጉ ባለጉዳዮች መረጃ መስጠት፣
  • ለሕገ መንግስት ትርጉም የሚመጡ ባለጉዳዮችን አቤቱታን አረጋግጦ መቀበልና መዝገብ መክፈት ለምርመራ መላክ፣
  • ለባለጉዳዩ የማማከር አገልግሎት መስጠት ፣
  • የውሳኔ ሀሳብ ለፌዴሬሽን ም/ቤት መላክና የውሳኔ/ይግባኝ ግልባጭ ለባለጉዳይ መስጠት፣
  • በጉዳዮች ላይ የተላለፉትን ውሳኔዎችና ትዕዛዞች በየፋይሉ እንዲያያዝ/እንዲመዘገብ ማድረግ እና የእግድ መዝገቦችን ለጥናትና ምርምር ዳ/ር መምራት፡፡

 

በዳይሬክቶሬቱ ስር የሚገኙ ሰራተኞች  ብዛት 4

ወ/ሪት ራሄል ብርሀኑ ተስፋ

የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር ዳይክቶሬት ዳይሬክተር
Full Name :- Rahel Berhanu Tesfa appellation
Appellation :- Case Flow Management Directorate Director
Name of your directorate: – Case Flow Management
Educational back group:-  L.L.B and MSW
Telephone mobile:-  0911122784
Email:- rahelritb@gmail.com

አቶ መኮንን ነጋሽ ዲረርሳ

ሬጅስትራር

Full Name :- Mekonnen Negash Drirssa
Appellation :- Registrar
Name of Directorate:-   Case Flow Management
Educational back ground :- L.L.B
Telephone  mobile :-  0902341130
Email :- meknegash175@gmail.com

 

 

 ወ/ሪት እልፍነሽ አርጋው አዴቶ

የፎቶ ኮፒ ባለሞያ
Full Name:- Elfenesh Argaw Adeto
Appellation :- Photocopier
Educational Back ground  2nd Year IT diploma
Telephone 0923108295