የውስጥ ኦዲት አገልግሎት

ዓላማ፡-                                          

በዓመት እስከ 50 ሚሊዮን ብር በጀት በሚያንቀሳቅሱ ተቋማት የዳይሬክቶሬቱን ሥራዎች በመምራት፣የውስጥ የቁጥጥር ሥርዓትን ብቃት በመገምገም የሀብት አጠቃቀምና የሥራ አፈጻጸም ውጤታማ እንዲሆን በማድረግና ተጨማሪ እሴት በመፍጠር ተቋሙ ያስቀመጣቸውን አላማዎች እንዲያሳካ እገዛ ማድረግ፣

Internal Audit Service
Ato Abreham Abate Director