የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ነሀሴ 2014 ዓ.ም ለፌዴሬሽን ም/ቤት የውሳኔ ሀሳብ ያቀረበባቸው ሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮችና ያሉበት ደረጃ

.https://www.cci.gov.et/wp-content/uploads/2022/09/የተሻሻለ-ሰንጠረዥ-ነሀሴ-2014.pdf

.