የሰው ሃብት ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት

ዓላማ፡-

እስከ 150 የሰው ሀብት ባላቸው ተቋማት ውስጥ የሰው ሀብት ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት ሥራ በማቀድ፣ በመምራትና በማስተባበር እንዲሁም አነስተኛ ብዛት ያለውን የሰው ሀብት ስራ አመራር ተግባራትን በማከናወን የተቋሙን ተልዕኮና ዓላማ ሊያሳካ የሚችል ብቁና ጥራት ያለው የሰው ሀብት እንዲሟላ ለማድረግ ነው፡፡

Human Resource Development and Management
Ato Jenberu Nigatu Yimer