October 10, 2019

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጽ/ቤት ለፌደሬሽን ምክር ቤት አባላት ስልጠና ሰጠ

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጽ/ቤት ለፌደሬሽን ምክር ቤት አባላት ስልጠና ሰጠ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጽ/ቤት “በሕገ መንግስት አተረጓጎም መርሆችና ስርአት” እና “የገጠር […]
October 3, 2019

ጉባዔው መስከረም 21/2012 ዓ.ም ባደረገው ጉባዔ ሁለት ጉዳዮች የሕገ መንግሥት ትርጉም እንዲሰጥባቸው ለፌ/ም/ቤት የውሳኔ ሃሳብ አቀረበ

ጉባዔው መስከረም 21/2012 ዓ.ም ባደረገው ጉባዔ ሁለት ጉዳዮች የሕገ መንግሥት ትርጉም እንዲሰጥባቸው ለፌ/ም/ቤት የውሳኔ ሃሳብ አቀረበ የሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባዔ መስከረም 21 ቀን 2012 ዓ.ም […]
September 17, 2019

በኢትዮጵያ ፍደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ የህገመንግሰት አጣሪ ጉባዔ ለመላው ኢትዮጵያውያን ዲሱ አመት 2012 የሰላም፡የፍቅር፡የአንድነት፡የትብብር፡የእድገት እና የብልጽግና እንዲሆን ይመኛል

በኢትዮጵያ ፍደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ የህገመንግሰት አጣሪ ጉባዔ ለመላው ኢትዮጵያውያን ዲሱ አመት 2012 የሰላም፡የፍቅር፡የአንድነት፡የትብብር፡የእድገት እና የብልጽግና እንዲሆን ይመኛል
July 12, 2019

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች እና ለልማት ተነሺዎች ለማስተላለፍ ያወጣው መመሪያ ቁጥር 1/2008 አንቀጽ 44 (ሐ) እና (ሠ) የሕገ መንግስቱን አንቀፅ 40 ድንጋጌዎች የሚቃረን መሆኑ ተገለፀ

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በዚህ ሳምንት ባደረገው ስብሰባ ከቀረቡት ጉዳዮች መካከል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች እና ለልማት ተነሺዎች ለማስተላለፍ ያወጣው መመሪያ […]
July 2, 2019

የዓለም አቀፉ ሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች ዋና ጸሀፊ ኢትዮጵያን ጎበኙ

  የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሰኔ 7 ቀን 2011 ዓ.ም  ወደ አዲስ አበባ የገቡትን የአለም አቀፍ የሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች /World Conference of Constitutional Jurisdiction […]
July 2, 2019

ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሕገ መንግስታዊ ፍ/ቤቶችና መሰል ተቋማት ስራ አስፈፃሚ ቢሮ አባል ሆና ተመረጠች

ሕገ መንግስታዊ ፍ/ቤቶች ለሕገ መንግስት፣ ለመሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች ዋስትና በሚል ርእሰ ጉዳይ እ.ኤ.አ ከሰኔ 9 እስከ 13 2019 አንጎላ ዋና ከተማ ሉዋንዳ በተካሄደው 5ኛው የአፍሪካ ሕገ […]
June 28, 2019

የሀዘን መግለጫ

የሀዘን መግለጫ በአማራ ክልል በተፈፀመው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የአማራ ክልል መስተዳድር ክቡር ዶክተር አምባቸው መኮንንና የህዝብ አደረጃጀት አማካሪያቸው ክቡር አቶ እዘዝ ዋሴ ህይወታቸውን በማጣታቸውና እንዲሁም የኢፌዴሪ […]
June 20, 2019

የዓለም አቀፉ ሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች ዋና ጸሀፊ ኢትዮጵያን ጎበኙ

የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሰኔ 7 ቀን 2011 ዓ.ም  ወደ አዲስ አበባ የገቡትን የአለም አቀፍ የሕገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቶች /World Conference of Constitutional Jurisdiction (WCCJ)/  […]
April 19, 2019

የጨረታ ማስታወቂያ

ቀን 04/08/2011 የጨረታ ማስታወቂያ ============================================= የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጽ/ቤት ለቢሮ ሰራተኞች አገልግሎት የሚውል የካፌ አገልግሎት በአካባቢ ማስታወቂያ አወዳድሮ ማሰራት ይፈልጋል:: በመሆኑም ከዚህ በታች የተጠየቁትን […]